kontakt

Siedziba Główna - Wrocław
ul. ZEMSKA 17/31

WŁAŚCICIEL JAKUB ZAWADZKI
Tel:695980111
czastacho@gmail.com

SPECJALISTA DO SPRAW ROZLICZEŃ
EWA PERKOWSKA
Tel:517055999

Odział Warszawa

Tel:576 90 99 95
czastacho@gmail.com