PŁACA MINIMALNA

Polska
Niemcy
Włochy
Francja
Węgry

Polska

W dniu 17.08.2016 została opublikowana Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. - minimalna stawka za godzinę pracy dla osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń oraz świadczących usługi (samozatrudnionych) - nakłada ona obowiązek ewidencjonowania godzin pracy (zlecenie lub samozatrudnienie) oraz przechowywania takiej ewidencji przez 3 lata - PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY (PIP) otrzyma dodatkowe uprawnienia, które dają jej możliwość kontroli powyższych wymogów - za niewypłacenie wymaganej stawki godzinowej przewidziano karę grzywny od 1000 zł do 30 000 zł - dodatek za czas pracy w porze nocnej nie będzie już mógł być wliczany do wynagrodzenia minimalnego